Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DeHuizenSpecialist7x18cm-1024x400.jpg

Bent u eigenaar of huurder van een woning of een bedrijfspand? Heeft u het beheer namens een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Wordt er binnenkort in uw nabije omgeving bouwwerkzaamheden opgestart? Te denken valt hierbij aan: een verbouwing van de buren, heiwerkzaamheden, grondwerk, bemaling en toename van zwaar vrachtverkeer. Door dit soort bouwwerkzaamheden ontstaan bijvoorbeeld scheuren of verzakkingen want een fout is zo gemaakt. Om discussie achteraf te voorkomen over de aangebrachte schade en de grote hiervan is het zinvol om voor de start van deze bouwwerkzaamheden een nulmeting uit te laten voeren. Met een professionele rapportage van De HuizenSpecialist kunt u aantonen bij wie de verantwoordelijkheid ligt en zo achteraf hoge herstelkosten besparen.


Wat is een nulmeting?

Een nulmeting, ook wel een 0-meting of een bouwkundige vooropname genoemd wordt bij voorkeur vooraf aan de start van bouwwerkzaamheden gedaan. Tijdens de nulmeting van De HuizenSpecialist wordt een nauwkeurige bouwkundige opname van zowel het volledige interieur als het volledige exterieur van de woning of bedrijfspand gemaakt. Hierbij worden alle aanwezige en relevante bouwgebreken en zogenaamde risico onderdelen geïnspecteerd en digitaal vastgelegd. Zo is het achteraf makkelijker aan te tonen welke schade door deze bouwwerkzaamheden zijn veroorzaakt.


Waarom moet ik dan een nulmeting doen?

U moet natuurlijk helemaal niets. Maar als er toch daadwerkelijk schade aan uw woning of bedrijfspand ontstaat, dan kan het zo zijn dat de verantwoordelijke partij hier onder zijn verantwoordelijkheid tracht uit te komen. Gevolg is dat u met de (hoge) herstelkosten zit, voor schade die u niet heeft veroorzaakt. Met de nulmeting van De HuizenSpecialist kunt u aantonen welke schade al aanwezig was en welke door deze bouwwerkzaamheden zijn ontstaan. Dit creëert duidelijkheid voor beide partijen en zorgt ervoor dat u, juridisch, sterker in uw schoenen staat.


Wat kost een nulmeting?

De HuizenSpecialist hanteert voor al haar nulmetingen een vast bedrag. Namelijk €350,- inclusief BTW. Hierbij inbegrepen zijn de reiskosten, uitvoeringstijd van de nulmeting ter plaatse en het digitaal aanleveren van de rapportage. Is de inhoud van uw woning of bedrijfspand groter dan 500m³ dan wordt er een meerprijs berekend van €100,- inclusief BTW. Voor de Waddeneilanden wordt een meerprijs gehanteerd van €100,- inclusief BTW. Komt het voor u op een werkdag niet uit, dan bestaat er bij De HuizenSpecialist een mogelijkheid voor een afspraak in het weekend, meerprijs van €100,- inclusief BTW.


Wat is een vervolgonderzoek en wat kost deze?

Als u na het afronden van de bouwwerkzaamheden het vermoeden heeft dat er daadwerkelijk nieuwe schade is ontstaan, kunt u een vervolgonderzoek door De HuizenSpecialist laten uitvoeren. Hierbij wordt nogmaals een nulmeting van uw woning of bedrijfspand gemaakt, maar dan met alleen de nieuwe schade digitaal vastgelegd. De kosten voor een vervolgonderzoek zijn €300,- inclusief BTW. Is de inhoud van uw woning of bedrijfspand groter dan 500m³ dan wordt er een meerprijs berekend van €100,- inclusief BTW. Voor de Waddeneilanden wordt een meerprijs gehanteerd van €100,- inclusief BTW. Komt het voor u op een werkdag niet uit, dan bestaat er bij De HuizenSpecialist een mogelijkheid voor een afspraak in het weekend, meerprijs van €100,- inclusief BTW.


Vraag daarom vandaag nog een onafhankelijke, professionele en deskundige nulmeting aan bij De HuizenSpecialist. Schep duidelijkheid en voorkom een welles-nietes kwestie.