Voor één vaste prijs een gebrekenonderzoek of nulmeting.

Bent u eigenaar of huurder van een woning of een bedrijfspand? Heeft u het beheer namens een Vereniging van Eigenaren (VvE)? En u heeft een (terugkerend) bouwkundig probleem? Wanneer u dit op een deskundige en klantgerichte wijze wilt hebben uitgezocht, schakel dan vandaag nog De HuizenSpecialist in.

Of wordt er binnenkort in uw nabije omgeving bouwwerkzaamheden opgestart? Te denken valt hierbij aan: een verbouwing van de buren, heiwerkzaamheden, grondwerk, bemaling en toename van zwaar vrachtverkeer. Om discussie achteraf te voorkomen over de eventuele aangebrachte schade en de grote hiervan is het zinvol om voor de bouwwerkzaamheden een nulmeting uit te laten voeren. Vraag dan vandaag nog een onafhankelijke, professionele en deskundige nulmeting aan bij De HuizenSpecialist.


Gebrekenonderzoek

Vraagt u zich bijvoorbeeld af waardoor uw woning verzakt? Waardoor de muren scheuren? Of is de houten draag- of vloerconstructie aangetast door houtworm, schimmels of zwammen? Waarom ontstaat er op een bepaalde plek een lekkagespoor in het plafond? Wat zijn bijvoorbeeld die zwarte stippen op het plafond in de badkamer? Waarom zijn de ramen altijd beslagen met condens? U bent er absoluut niet zeker van of het bouwkundige probleem tot grotere (gevolg)schade kan leiden en u wilt duidelijkheid hierover. Dan kan een gebrekenonderzoek u inzicht geven en u een juiste uitkomst bieden voor het bouwkundige probleem. 

Een gebrekenonderzoek kost €350,- inclusief BTW. Voor de Waddeneilanden wordt een meerprijs gehanteerd van €100,- inclusief BTW. Komt het voor u op een werkdag niet uit, dan bestaat er bij De HuizenSpecialist een mogelijkheid voor een afspraak in het weekend, meerprijs van €100,-inclusief BTW.

Nulmeting

Een nulmeting, ook wel een 0-meting of een bouwkundige vooropname genoemd wordt bij voorkeur vooraf aan de start van bouwwerkzaamheden gedaan. Tijdens de nulmeting van De HuizenSpecialist wordt een bouwkundige opname van zowel het volledige interieur als het volledige exterieur van de woning of bedrijfspand gemaakt. Hierbij worden alle aanwezige en relevante bouwgebreken en risico onderdelen nauwkeurig geïnspecteerd en digitaal vastgelegd. Zo is het achteraf makkelijker aan te tonen welke schade door deze bouwwerkzaamheden zijn veroorzaakt.

Een nulmeting kost €350,- inclusief BTW. Voor de Waddeneilanden wordt een meerprijs gehanteerd van €100,- inclusief BTW. Komt het voor u op een werkdag niet uit, dan bestaat er bij De HuizenSpecialist een mogelijkheid voor een afspraak in het weekend, meerprijs van €100,- inclusief BTW.