Vocht en schimmel in uw huis

Zwarte schimmel op de muur of water in de kruipruimte? Wat betekent dit en wat is er aan te doen?

In een woning vinden allerlei activiteiten plaats die vocht produceren. Te veel vocht in huis is schadelijk voor uw huis en uw gezondheid. Een gemiddeld gezin produceert bij dagelijkse bezigheden zo’n 10 liter vocht. Dit vocht moet ook weer uit de woning.

Wat zijn de oorzaken van vocht in uw huis?

Veel vocht- en schimmelproblemen worden veroorzaakt door een te hoge luchtvochtigheid. Een gezonde luchtvochtigheid ligt op ongeveer 50% – 60%. Een te hoge luchtvochtigheid komt meestal door onvoldoende ventileren, zie de pagina ‘Ventilatie’. Een schimmel kan overal ontstaan waar veel vocht is. Daarnaast kunnen ook bouwkundige problemen een rol spelen. De meest voorkomende zijn hieronder beschreven.

Optrekkend vocht
Vocht en schimmel zijn een bedreiging voor uw huis

Vocht en schimmel door optrekkend vocht

Het optrekkend vocht komt meestal via funderingen, kruipruimten en (spouw)muren de woning binnen. Het vocht trekt via de wanden en de luchtspouw omhoog. De vochtplekken zijn vooral zichtbaar boven de plint. Houten constructies onder de vloer kunnen worden aangetast door schimmels.
Optrekkend vocht wordt veelal veroorzaakt door een combinatie van een hoge waterstand, eventueel water in de kruipruimte, en de zuigende werking van het metselwerk.

Koudebruggen

Warme lucht bij een koude muur of vloer koelt af en moet zijn vocht kwijt. Er ontstaan dan druppels op het koude oppervlak. Dit gebeurt op plekken in de woning waarbij er een directe verbinding is tussen de kou van buiten en de warmte aan de binnenzijde van de woning. Denk hierbij aan metalen kozijnen, betonnen draagconstructies of vervuilingen in de spouwmuur. Deze plekken heten koudebruggen.

Condensatie

Condens ontstaat door menselijke activiteiten in huis zoals douchen of wassen. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits er goed wordt geventileerd. Wanneer er geen goede ventilatiemogelijkheden zijn, slaat de vochtige lucht als condens neer op oppervlakten zoals ramen, (stalen of aluminium) kozijnen, muren of kelders.

Lekkage in uw huis
vocht en schimmel door lekkage

Vocht en schimmel door lekkage

Vocht in huis door lekkage ziet u snel. De oorzaken zijn minder snel zichtbaar. Vaak is lekkage een gevolg van een bouwfout of veroudering van de woning. Denk aan lekke waterleidingen of afvoeren. Ook badkamers met slechte kitvoegen kunnen de bron zijn van lekkages in huis.

Hoe herkent u een vochtprobleem?

Vocht in huis kan vaak onaangename problemen veroorzaken, maar waaraan kunt u deze vochtproblemen herkennen? Hieronder noemen we enkele punten waaraan u kunt herkennen dat er bij u in huis een vochtprobleem is.

  • Een muffe en bedompte geur in de woning;
  • De was in huis droogt minder snel;
  • Loslatend behang of stucwerk;
  • Vocht- en/of schimmelplekken;
  • Aanwezigheid van mos- en algengroei op de muur;
  • Condens op ramen en/of andere koudere oppervlakten;
  • Aanzienlijk hoger energieverbruik;
  • Aanwezigheid van zilvervisjes, pissebedden en/of andere kleine insecten.
Wat zijn de gevolgen van vocht en schimmel?

Vochtproblemen, door wat voor een oorzaak dan ook, kunnen op de lange termijn voor veel problemen in en rond het huis zorgen. Maar vocht in huis kan nog meer gevolgen hebben, bijvoorbeeld op uw gezondheid. Door de aanwezigheid van zwamsporen en schimmelsporen kan dit een directe invloed hebben op uw luchtwegen waardoor u last kunt krijgen van benauwdheid, kortademigheid en meer lichamelijke klachten.

Vraagt u zich af waardoor die vochtplek nu juist daar in de woning ontstaat en welke actie u moet ondernemen om er voor altijd vanaf te geraken? Daar kan De HuizenSpecialist u helderheid en duidelijkheid over geven. Vraag daarom vandaag nog een onafhankelijk en deskundig gebrekenonderzoek aan bij De HuizenSpecialist. Een gedegen onderzoek resulteert in een schriftelijke onderzoeksnotitie met een duidelijk omschreven oorzaak en een deskundig hersteladvies welke u digitaal aangeleverd krijgt.

Gebrekenonderzoek aanvragen