Ventilatie: voorkom zwarte schimmel en condensvorming

Zwarte schimmel op de muur of condensvorming op de beglazing? Wat betekent dit en wat is er aan te doen?

Schone lucht in huis is noodzakelijk voor uw gezondheid. Als u te weinig ventileert, hopen vervuilende stoffen en vocht op in huis waardoor u gezondheidsklachten kunt krijgen. Goed ventileren is daarom nodig voor een schone en gezonde lucht. Maar in veel woningen wordt juist verkeerd geventileerd. Tocht, vocht, lawaai en gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn.

Wat is ventileren of luchten?
Ventileer je huis om zwarte schimmel en condensvorming te voorkomen

Ventileer je huis om zwarte schimmel en condensvorming te voorkomen

In oude woningen gaat ventileren vaak vanzelf via aanwezige naden en kieren. In veel moderne goed geïsoleerde woningen moeten bewoners actief zorgen voor ventilatie door roosters of (klep)raampjes open te laten voor frisse lucht. Luchten is een paar minuten tot een kwartiertje de ramen en deuren wijd tegen elkaar open zetten. Voor voldoende ventilatie is een kwartiertje het raam open zetten niet voldoende. De lucht in uw woning moet 24 uur per dag ververst worden. Zowel ventileren als luchten is noodzakelijk.

Een ventilatiesysteem bestaat in grote lijnen uit drie elementen.

  • Toevoer van verse lucht via ventilatieroosters, (klep)ramen of mechanische toevoer (bijvoorbeeld een balansventilatiesysteem);
  • Verspreiding van lucht door de woning via kieren onder binnendeuren of ventilatieroosters in binnendeur of binnenmuur;
  • Afvoer van de vervuilde lucht – meestal vanuit badkamer, toilet en keuken – via open kanalen rechtstreeks naar buiten of via een mechanische afvoer.
Welke ventilatiesystemen zijn er?

Er zijn meerdere ventilatiesystemen maar de drie meest voorkomende ventilatiesystemen zijn hieronder beschreven.

Natuurlijke ventilatie

Bij natuurlijke ventilatie wordt verse lucht toegevoerd via ventilatieroosters en/of (klep)ramen. Vuile lucht wordt afgevoerd via open kanalen rechtstreeks naar buiten, vanuit vochtige ruimten in de woning. Deze ruimten zijn meestal de badkamer, toilet en keuken. Zo’n twee derde van de woningen heeft natuurlijke ventilatie. De aanvoer van lucht gaat dan vaak via roosters in de kozijnen of gevels van de woon- en slaapkamers. In 40 procent van de (meestal oudere) huizen met natuurlijke ventilatie ontbreken ventilatieroosters. In dat geval moet schone lucht binnenkomen via (klep)raampjes, of via naden en kieren.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie vindt afvoer van vervuilde lucht plaats via een continu draaiende ventilatormotor. Die zuigt via luchtkanalen en ventilatieroosters lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. Een regelknop of schakelaar met twee of drie standen regelt de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen. Aanvoer van frisse lucht gebeurt via ventilatieroosters en/of ramen met een ventilatiestand. Mechanische ventilatie wordt sinds de jaren zeventig al in woningen toegepast en het zit ongeveer in drie op de tien Nederlandse huizen.

Balansventilatie

Bij balansventilatie verloopt zowel het afzuigen als het inblazen van lucht mechanisch. Met afzonderlijke ventielen wordt de lucht in of juist uit de woning geblazen. Meestal is daarbij een warmtewisselaar opgenomen in het systeem. Die warmt via een warmteterugwinning-installatie (wtw-unit) de verse lucht op, met behulp van de uitgaande lucht, voordat die de woning binnen gaat. Hierdoor wordt ook nog energie bespaard. Balansventilatie komt voor in zo’n 2 procent van de Nederlandse huizen, hoofdzakelijk nieuwbouw.

Wat zijn de gevolgen van te weinig ventileren?

Maar liefst een op de tien woningen heeft schimmel door vochtproblemen, bijna de helft bevat tabaksrook. Dit kan een directe invloed hebben op uw luchtwegen waardoor u last kunt krijgen van benauwdheid, kortademigheid en meer lichamelijke klachten. Verder is in veel huizen binnenshuis meer fijnstof aanwezig dan buiten.

Vraagt u zich wel eens af of u voldoende ventileert en welke actie u moet ondernemen om beter te ventileren? Daar kan De HuizenSpecialist u helderheid en duidelijkheid over geven. Vraag daarom vandaag nog een onafhankelijk en deskundig gebrekenonderzoek aan bij De HuizenSpecialist. Een gedegen onderzoek resulteert in een schriftelijke onderzoeksnotitie met een duidelijk omschreven oorzaak en een deskundig hersteladvies welke u digitaal aangeleverd krijgt.

Gebrekenonderzoek aanvragen