Scheuren in binnen- of buitenwand

Een scheur in uw binnenwand en/of buitenmuur? Wat betekent dit en wat is er aan te doen?
Een scheur in de binnen- of buitenmuur van uw huis

Een scheur in de binnen- of buitenmuur van uw huis? Grijp tijdig in!

Een scheur in het metselwerk, vooral in gevels en andere buitenmuren, schaadt niet alleen het aanzien van de desbetreffende woning en daarmee onder meer de waarde daarvan, maar het is vaak ook een signaal dat er iets grondig mis is. En dan is het van het grootste belang om tijdig in te grijpen, voordat de problemen verergeren.

Wat zijn de oorzaken?

Scheuren in de muren kunnen door diverse oorzaken optreden. Voor herstel is niet zozeer van belang hoe groot of diep de scheur is, want reparatie is praktisch altijd mogelijk. Repareren van scheuren heeft echter geen zin als de oorzaak niet wordt weggenomen, zodat herhaling van het probleem op de loer blijft liggen. De oorzaak moet duidelijk zijn, wil langdurig herstel mogelijk zijn.

Grofweg kunnen we twee verschillende oorzaken van scheuren in muren onderkennen:

  • Scheuren die voortkomen uit de bovengrondse constructie van het gebouw;
  • Scheuren die ontstaan door problemen in de ondergrond.

 

Bovengrondse oorzaken

Deze scheuren zijn vaak het gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten, van veranderingen in de constructie of van veranderingen in de nabije omgeving. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de dakconstructie te zwaar is voor de dragende muren of het gewicht van de dakconstructie is niet gelijkmatig genoeg verdeeld. De vloeren kunnen dan op termijn een zodanige druk op een muur, dragend of niet-dragend, uitoefenen dat deze de spanningen niet meer verdragen en gaan doorbuigen. Ook kan grote temperatuurverschillen de oorzaak van schade zijn. De plotselinge verhitting of afkoeling tussen de binnen- en de buitentemperatuur berokkenen dan schade door het optreden van spanningsverschillen in de constructie.

Ondergrondse oorzaken

Een veel voorkomende oorzaak van scheuren in het metselwerk is gelegen in de ondergrond. Is de woning bijvoorbeeld op staal gefundeerd (niet op funderingspalen maar direct op de draagkrachtige ondergrond) dan kunnen bijvoorbeeld trillingen van zwaar (bouw)verkeer door uw straat de oorzaak zijn. Ook de verlaging van de grondwaterstand door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving kan het probleem veroorzaken. Bomen rondom de woning kunnen ook zoveel vocht aan de bodem onttrekken dat die in gaat klinken, waarna uw fundering niet meer voldoende wordt ondersteund. Het tegenovergestelde hiervan is ook mogelijk: langdurige wateroverlast, bijvoorbeeld een lekkende riolering zal dan de grond onder de fundering wegspoelen. De kans dat de ontstane scheuren na verloop van tijd weer dicht zullen trekken (als de waterstand weer een normaal peil bereikt) is nagenoeg nihil.

Wat zijn de gevolgen?

Scheuren in de muren, ongeacht binnenwanden en/of buitenmuren zijn vaak gerelateerd aan andere problemen. De scheur is normaliter niet de oorzaak, maar een gevolg. En wel een gevolg met consequenties voor uw woning. Scheuren in de muren verminderen de waarde van uw woning, maar daarbij blijft het meestal niet bij. Er zal uiteindelijk meer schade aan uw woning ontstaan.
Zo kunnen deuren en raamkozijnen gaan klemmen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld glasschade (breuk) optreden. Scheuren boven lateien kunnen een gevolg zijn van een falende dakconstructie, maar anderzijds kan de oorzaak ook een andere zijn en dan kan juist het omgekeerde gebeuren: de scheur bij de latei ondermijnt dan juist het functioneren van de dakconstructie.
Een schade die vrijwel zeker op zal treden is dat de isolatiewaarde van uw woning daalt. Scheuren in de muren verstoren de balans van het gebouw, ook die van de energie.

Vraagt u zich af waardoor bij u die scheurvorming ontstaat, wanneer het zinvol is om actie te ondernemen en nog belangrijker: welke actie moet u ondernemen? Daar kan De HuizenSpecialist u helderheid en duidelijkheid over geven. Maar in veel gevallen van scheurvorming is het simpel: hoe eerder u de beoordeling door De HuizenSpecialist laat plaats vinden hoe beter. Vraag daarom vandaag nog een onafhankelijk en deskundig gebrekenonderzoek aan bij De HuizenSpecialist. Een gedegen onderzoek resulteert in een schriftelijke onderzoeksnotitie met een duidelijk omschreven oorzaak en een deskundig hersteladvies welke u digitaal aangeleverd krijgt.

Gebrekenonderzoek aanvragen